Ota rohkeasti yhteyttä!

Katri Liski

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti

Sähköposti katri.liski@ravitsemusilo.fi

Puhelin 0400 822 562

Facebook-sivuille tästä


 

Liittyminen ei sido sinua mihinkään ja voit poistua sähköpostilistalta milloin vain. Rekisteriselosteen näet tästä.Minusta

Olen koulutukseltani laillistettu ravitsemusterapeutti ja terveystieteiden maisteri. Toukokuussa 2018 minusta tulee Mindfulness-ohjaaja CFM®. Toimin myös vapaaehtoisena Painonhallintaohjausyhdistyksen hallituksessa. Intohimojani ovat ihmisten auttaminen ja terveyden edistäminen.


Ohjaajana olen innostava, kannustava ja empaattinen. Olen kiinnostunut mielen toiminnasta ja sen valtavan potentiaalin hyödyntämisestä, jotta voisimme olla tyytyväisempiä elämässämme. 


Harjoitan hyväksyvää tietoista läsnäoloa omassa arjessani päivittäin. Mindfulness-harjoitteiden myötä olen oppinut suhtautumaan itseeni, ajatuksiini ja tunteisiini hyväksyvämmin. Ahdistus menee nopeammin ohi ja olen myötätuntoisempi itseäni kohtaan. Olen oivaltanut, että vain minä itse voin elää elämääni. Pystyvyyden tunteeni on vahvistunut ja elämässäni on enemmän aikaa, jolloin olen tyytyväinen.


Olen havainnut myös syömisessäni hyödyllisiä muutoksia; pysähdyn useammin pohtimaan onko minulla oikeasti nälkä, kun olen alkamassa syömään. Muistan useammin nauttia ruoasta eri aistein ja olla kiitollinen ruoasta. En ole myöskään enää huolissani painostani.


Työssäni asiakkaita tavatessani olen havainnut monen kadottaneen syömisen rentouden ja ilon. Liian monelle syöminen tuntuu vaikealta ja monimutkaiselta tai aiheuttaa ylimääräistä kärsimystä jatkuvien dieettien tai ristiriitaisilta tuntuvien kieltojen ja käskyjen viidakossa. Moni on hieman hukassa syömisensä kanssa.


Ohjaukseni perustana on luotettava, tieteellisesti tutkittu tieto, esimerkiksi suomalaiset ravitsemussuositukset, jotka perustuvat pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin.


Ravitsemussuositukset antavat hyvät suuntaviivat terveyttä edistävälle syömiselle. Suositukset on laadittu väestötasolle eli ne eivät välttämättä sovi sellaisenaan yksittäisille henkilöille. Yksilölliset tarpeet ja mahdolliset sairaudet huomioidaan ohjauksessa.


Pohjoismaisista ravitsemussuosituksista lisätietoa löydät täältä.

Suomalaisista ravitsemussuosituksista lisätietoa löydät täältä.


Elämäntapamuutoksiin motivointi on keskeinen osa työtäni ja siksi pidän erittäin tärkeänä, että vuorovaikutus asiakkaan kanssa toimii. ”Ei kukko käskien laula” pätee myös elämäntapamuutoksiin; jos asiakas saa vain käskyjä, vaikkapa ”syö lisää kasviksia” ja ”älä syö voita”, niin yleensä seurauksena on vastustus tai lamaantuminen. Siksi lähestyn tilannetta aina asiakaslähtöisesti, hänen tarpeistaan ja tilanteestaan. Parhaat ratkaisut löytyvät yhdessä keskustellen.


Teoria muodostaa ohjaukselle tärkeän pohjan, mutta se ei riitä, vaan teoriaa täytyy myös soveltaa käytäntöön. Asiakkaan apuna toimiikin ruoan valintaan, ruoanvalmistukseen sekä syömiseen liittyvät monipuoliset harjoitukset ja käytännön vinkit. Joskus tämä tarkoittaa esimerkiksi tietyn tuotteen käytön ohjeistamista.


Elämäntapojen muuttaminen on uuden oppimista, jota kuvaa mielestäni hyvin vanha kiinalainen viisaus:

”Minkä kuulen, sen unohdan. Minkä näen, sen muistan. Minkä teen, sen ymmärrän”.

Tähän lisäisin vielä yhden rivin: minkä koen, sen oivallan! Itse kokemalla oppiminen on vielä syvällisempää. Siksi kokemukselliset harjoitukset ovat tärkeä osa ohjaustani.


Hyvinvointi on kehon, mielen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tasapainoinen kokonaisuus.

Mielen toiminta ja sen treenaaminen ovat vahvasti mukana ohjauksessani, sillä mielen toiminnan ymmärtäminen ja sen hyödyntäminen ovat avain onnistumiseen.


Käytän ohjauksessani hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) sekä MBSR:n (Mindfulness-based stress reduction) menetelmiä.

HOT on uusin kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntaus, jossa kehitetään

  • kykyä tunnistaa omia arvoja ja niiden mukaisiin tekoihin omistautumista (tästä muodostuu mielekäs elämä)
  • tietoisuustaitoja, jotta esimerkiksi pystyy kohtaamaan ja käsittelemään epämiellyttäviä tunteita ja ajatuksia. Tietoisuustaitojen harjoittaminen (mindfulness-harjoitteet) kehittää kykyä olla läsnä tässä hetkessä hyväksyen.

MBSR (Rentoutus ja stressinhallinta hyväksyvän tietoisen läsnäolon avulla) on Jon Kabat-Zinnin yi 35 vuotta sitten kehittämä menetelmä, jota on tieteellisesti tutkittu. Menetelmä koostuu yksinkertaisista harjoitteista, joiden taustalla ovat jooga ja buddhalaiset opit. Sen hyötyjä ovat esimerkiksi keskittymiskyvyn parantuminen, verenpaineen lasku, ruoansulatuksen parantuminen ja stressihormonien vähentyminen. 


Mindfulness-harjoitteet parantavat tietoisuutta tunteista, ajatuksista ja kehon tuntemuksista, jonka myötä itsesäätelykyky paranee. Tämä on keskeistä myös ruokasuhteen muuttamisessa terveemmäksi.


Yrityksestä


Ravitsemusilo auttaa ihmisiä voimaan paremmin syömällä paremmin. Ravitsemusilon kantavia ajatuksia ovat syömisen ilo, läsnäolo ja toimiva ruokavalio kokonaisuutena.


Ravitsemusilo on perustettu kesällä 2014 innostuksesta lähteä uudelle urapolulle, auttamaan ihmisiä ja oppimaan uutta. Tämä yhden naisen yritys on terveyden edistämisen ja syömisen ilon asialla aidosti välittäen.


Toiminta-ajatus

Parempaa oloa ja syömisen iloa - yhdessä onnistumme


Unelma


Intoa ja viisautta itsestä huolehtimiseen


Neuvo "Syö enemmän kasviksia" on täysin turha, jollei sitä viedä käytäntöön. Käytäntöön ei puolestaan viedä mitään ilman intoa, motivaatiota tehdä jotakin itselle tärkeää. Itselle tärkeät asiat selkiytyvät arvoja pohtimalla. Arvot muodostavat hedelmällisen maaperän, jossa into ja motivaatio pääsevät kasvamaan.


Pelkkä into ja tieto eivät riitä elämäntapamuutosten tekemiseen, vaan niiden lisäksi on oltava viisautta, kokemuksiin, tietoihin ja taitoihin perustuvaa syvällistä ymmärrystä. Viisaus ja tietoisuus auttaa sinua näkemään asiat kokonaisuutena, sellaisina kuin ne ovat. Siten voit olla itsellesi täysin rehellinen ja muuttaa omia tapojasi pysyvästi itsellesi edullisiksi.


Itsestä huolehtiminen on hyvinvointisi perusta. Et voi pitää jatkuvasti vain muista huolta ja unohtaa itseäsi. Olet itse tärkein voimavarasi. Laita happinaamari ensin itsellesi ja sitten vasta kanssamatkustajallesi.


”Olen suurempi ja parempi kuin luulin. En tiennyt, että minussa on niin paljon hyvyyttä.”

- Walt Whitman -Arvot


Myötätunto

Myötätunto on toisen tunteen huomaamista ja toimimista toisen hyväksi. Myötätunto on empatian ja hyvän tekemisen lisäksi myös myötäintoa, innostuksen jakamista.


Aloittelijan mielentila

Aloittelijan mielentilassa meillä on lukematon määrä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja edessämme. Yleensä emme anna itsellemme lupaa nähdä asioita aloittelijan silmin. Olemme ajatuksissamme niin asiantuntijoita, että meillä ei ole tilaa uusille ideoille tai uusien mahdollisuuksien näkemiselle.


Voimme välillä muistuttaa itseämme siitä, että jokainen hetki on uusi tilaisuus olla avoin ja utelias. Silloin kaikki se, mitä jo tiedämme, ei ole esteenä sen näkemiselle, mitä emme vielä tiedä.


Läsnäolo

Kaikkien tunteiden, ajatusten ja aistimusten kohtaaminen avoimesti läsnä ollen ja tiedostaen on tärkeää. Tämä hetki on ainut mitä meillä on! Tietoinen läsnäolo on keskeistä myös oman kehittymisemme kannalta. Sen avulla huomaamme asiat, jotka kaipaavat muutosta. Näin jatkuva kehittyminen mahdollistuu.


Läsnäoloon kuuluvat myös toisen kuuntelu ja kunnioittaminen, jotka ovat tärkeitä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Niiden avulla voimme ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi. 


Mitä eroa on ravitsemusterapeutilla ja ravintoterapeutilla?


Markkinoilla vilisee mitä erilaisempia nimikkeitä: ravintoterapeutti, diplomiravintoterapeutti, fytoterapeutti, ravintoneuvoja, lisensoitu ravintoneuvoja, ravitsemusneuvoja, ravintovalmentaja. En kiistä etteikö kuka tahansa näistä voisi olla asiantunteva ja riittävät tiedot ja taidot omaava. On kuitenkin mahdollista, että opintoja on takana hyvin vähän ja osaaminen hataralla pohjalla.


Ravitsemusterapeutti kääntyy monen suussa helposti ravintoterapeutiksi. Ravintoterapeutiksi voi kuitenkin kutsua itseään kuka tahansa, joten nämä kaksi nimikettä on hyvä erottaa toisistaan.


Ravitsemusterapeutti on Valviran laillistama ja valvoma henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon (TtM, THM, ETM tai MMM) eli 300 opintopistettä, joka vastaa noin viiden lukuvuoden opiskelua. Ravitsemustieteen lisäksi koulutukseen kuuluu muun muassa lääketieteen, käyttäytymistieteen, elintarviketieteen ja ruoanvalmistuksen opintoja.


Terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden voit tarkistaa JulkiTerhikki-tietopalvelusta.


♥ Ravitsemusilo ♥